Een BSO-dag bij Kids 'n Ko

 

Kinderen moeten zich bij ons veilig voelen. Omdat Kids 'n Ko een moderne en kleinschalige naschoolse opvang is, krijgen kinderen alle aandacht die ze verdienen.

 

Wij halen de kinderen lopend, met de bakfiets of met de auto op. Kinderen vanaf 8 jaar mogen alleen naar Kids 'n Ko, mits de ouders daarvoor toestemming hebben gegeven. Nadat de kinderen van school zijn gekomen, gaan we eerst met elkaar wat eten, drinken en is er ruimte voor gesprek, zodat de kinderen hun verhaal kwijt kunnen. Ons uitgangspunt is dat kinderen bij ons zijn in hun vrije tijd. De nadruk bij ons ligt op ontspanning.

 

Kinderen komen tot rust bij Kids 'n Ko, maar worden zeer zeker geprikkeld tot creativiteit, beweging, spel en contacten met andere kinderen. Juist voor kinderen die na een lange dag in de schoolbanken toe zijn aan totaal iets anders, is Kids 'n Ko een grote uitdaging.

 

Het spelmateriaal is afgestemd op de basisschoolleeftijd en Kids 'n Ko betrekt de kinderen bij het bedenken en uitzoeken van materialen. Zo willen wij het 'WIJ-gevoel' onder de kinderen versterken. En ook hier geldt weer: kinderen staan in hoog aanzien bij ons!

Binnen zijn er genoeg activiteiten die de kinderen alleen of met elkaar kunnen doen: tafelvoetbal, knutselen, knexx, playmobiel, playstation, WII, tekenen, poppenkast spelen, etc. Ook wordt er gebruik gemaakt van de keuken in huis om bijvoorbeeld koekjes/broodjes te bakken. In de directe nabijheid van Kids 'n Ko is een kinderboerderij, diverse speeltuinen en parken waar kinderen onder toezicht van de leiding zich uit kunnen leven.

 

Regels en afspraken zijn belangrijk. Niet alleen bij opvoeden, maar ook voor een gezonde gang van zaken binnen professionele kinderopvang. Elk kind verdient de bescherming die het nodig heeft. Wij vinden het belangrijk dat kinderen een herkenbare en duidelijke structuur aangeboden krijgen. Dit geeft rust en regelmaat. De structuur die wij bieden binnen Kids 'n Ko is afhankelijk van de behoefte van het kind/de groep en is afhankelijk van de situatie.

 

Voorschoolse activiteiten dagopvang Kids 'n Ko

 

Voor de peuters organiseren wij voorschoolse activiteiten. Kinderen leren allerlei vaardigheden die bijdragen aan een betere aansluiting op de basisschool.

Op speelse wijze worden kinderen vertrouwd gemaakt met alle onderwerpen die komen kijken bij het naar school gaan. Naast het stimuleren van de cognitieve ontwikkeling, door activiteiten die gericht zijn op het voorbereidend lezen, schrijven en rekenen, zal er ook veel aandacht worden besteed aan het sociaal-emotionele en organisatorische aspect van het naar school gaan.

De voorschoolse activiteiten van Kids ‘n Ko richten zich op aansluiting met de kerndoelen voor het basisonderwijs zoals deze zijn opgesteld door de overheid. Door aan te sluiten op de tussendoelen die opgesteld zijn voor de kleuterperiode, bereidt Kids ’n Ko kinderen optimaal voor op een goede start in het basisonderwijs.

Naast het stimuleren van de cognitieve ontwikkeling wordt er ook veel aandacht besteed aan het sociaal-emotionele aspect van het naar school gaan. Er verandert namelijk veel in het leven van een kind als het voor het eerst naar de basisschool gaat. Er wordt meer concentratie gevraagd en ook wordt er een grotere mate van zelfstandigheid van de kinderen verlangd dan op het kinderdagverblijf. Bij Kids ‘n Ko worden kinderen hier op voorbereid. Wat neem je bijvoorbeeld mee als je naar school gaat? Op het kinderdagverblijf krijg je fruit op de groep, maar wanneer je naar school gaat, moet je dit zelf meenemen. Hoe zit je in de kring? Wanneer moet je je vinger opsteken? En wanneer mag je je broodtrommel eigenlijk open maken? Op speelse wijze worden kinderen vertrouwd gemaakt met alle onderwerpen die komen kijken bij het naar school gaan.

 

Jarenlange ervaring als leerkracht in het (Jenaplan) basisonderwijs maakt dat we dit onder professionele begeleiding kunnen aanbieden. Uw kind spelenderwijs wereldwijs.

 

Gun uw kind de beste en meest flexibele kinderopvang die mogelijk is, zodat het zich optimaal kan ontplooien en geheel verzorgd de wereld kan verkennen terwijl u elders bent!

 

Kijk op kinderen

 

Elk mens is uniek, van niemand bestaat een kopie.

Daarom heeft ieder kind een onvervangbare waarde. En juist dat gegeven biedt zoveel uitdaging. Van jezelf en van elkaar leren, elkaar respecteren, voor elkaar opkomen, anders durven en mogen zijn. Samen een groep vormen. Dit is een belangrijk gegeven binnen Kids 'n Ko. Hierdoor voelen kinderen zich thuis.

 

Voor het kind dat graag met andere kinderen samen speelt, communiceert, luid en duidelijk laat weten wie het is, maar ook het kind dat wat teruggetrokken toekijkt en soms liever alleen bezig is. Elk kind is uniek, verschillen mogen er zijn. Juist die verschillen maken een groep zo kleurrijk! De groep die zo belangrijk is. Samen spelen, eten, feesten, delen. Samen groot worden. Steekwoorden voor onze opvang zijn; geborgenheid, veiligheid, vertrouwen en open vizier hebben voor de ontwikkeling van kinderen.

 

Kinderen kunnen bij Kids ‘n Ko samen spelen, het ervaren van jongste en oudste zijn, helpen en geholpen worden krijgen hierbij direct vorm. Dit is een afspiegeling van de maatschappij waarin we leven. Op deze manier wil Kids 'n Ko kinderen de wereld laten ontdekken. Uw kind spelenderwijs wereldwijs!

 

Oudercommissie

 

De oudercommissie van Kids ’n Ko vertegenwoordigt iedereen die voor de opvang van hun kinderen gebruik maakt van de buitenschoolse opvang (BSO) en dagopvang. Dit is een vertegenwoordiging van ouders die meedenkt, meepraat, adviseert en meebeslist over alles wat uw kind op de BSO en dagopvang ten goede komt.

Voor een goede kinderopvang is de betrokkenheid van vaders en moeders van groot belang. De oudercommissie is van meerwaarde voor iedereen: de kinderen, de ouders en de Kids 'n Ko.

 

Door mee te denken en te adviseren streven we met de oudercommissie naar kwalitatief hoogwaardige opvang van alle kinderen bij Kids ’n Ko. Een veilige, stimulerende en gezonde omgeving die bijdraagt aan een goede ontwikkeling van alle  kinderen.

 

Stage

 

De beste manier om een vak te leren is door het te doen. Je leert het immers niet alleen uit de boekjes. Stage lopen bij Kids ’n Ko is leuk, leerzaam en  onwikkelings­gericht. Kids ‘n Ko is een gecertificeerd, erkend Calibris leerbedrijf. Ieder jaar leiden we studenten op van verschillende opleidingen.

Denk je eraan om je stage bij ons te lopen ? Wij bieden studenten graag de mogelijk­heid om bij ons kennis te maken met het beroepsveld en om werkervaring op te doen.

 

Warme maaltijd

 

Snel, snel, snel….. uit het werk naar huis, in vliegende vaart koken, eten en dan op tijd de kinderen naar bijv. de sport of muziekles zien te krijgen. Een herkenbare situatie voor veel ouders. Maar niet voor ouders van wie de kinderen naar Kids ’n Ko gaan!

 

Bij ons is er de mogelijkheid om kinderen warm te laten eten rond de klok van

16.45 - 17.00 uur. Ouders hoeven niet gelijk de keuken in om eten te maken en er is minder stress voordat de kinderen naar hun sport of een andere activiteit gaan. En thuis ? Is er voor de kinderen alle aandacht. En zien eten, doet eten!

 

We vragen voor deze warme maaltijd een extra bijdrage van € 3,50.

 

Flexibele opvang

 

Kids ‘n Ko biedt écht flexibele kinderopvang. Flexibel inspelen op behoeftes van ouders en hun kinderen. De vertrouwde thuissituatie, de behoeftes van elk kind en de (wisselende) werktijden van de ouders zijn bepalend voor onze vorm van opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Geen knellende regels maar zo flexibel als u dat wenst.

Wij hanteren geen vaste dagdelen. U bent flexibel in wanneer en hoe laat u uw kind brengt (mits de groep het toe laat) of haalt. Vooral handig als uw werktijden wisselend zijn.

 

Kids ´n Ko  -  Paasberg 42  -  7772 DJ Hardenberg  -  E. info@kidsnko.nl