Blog

Helpende Handvatten: omgaan met kinderemoties

3

Leestijd

Minuten

Geronda Nieman

Educatie & Leren

"

Jonge kinderen kunnen af en toe overweldigd worden door hun emoties, wat zichtbaar kan zijn in diverse reacties zoals zich terugtrekken, duimzuigen, slaan of schoppen. Hier zijn 8 suggesties om kinderen te ondersteunen bij het effectiever reguleren van hun emoties:

  • Duidelijke regels stellen: Formuleer en herhaal heldere regels voor het samen spelen, met de nadruk op positief gedrag. Vermijd focus op wat niet mag, maar benadruk wat wel gewenst is, zoals 'We doen elkaar geen pijn' of 'Hier zijn we lief voor elkaar'.


  • Aanmoedigen tot zelfpraat: Stimuleer kinderen om tegen zichzelf te praten. Benoem samen met het kind de regels en moedig hen aan om zelf te zeggen wat wel en niet mag. Dit bevordert zelfregulering van emoties en zelfsturing van gedrag.


  • Alert reageren op 'vraagkijken': Let op de signalen van je kinderen, vooral wanneer ze onzeker zijn. Reageer alert op hun 'vraagkijken' en fungeer als morele gids. Een eenvoudig knikje of blik kan genoeg zijn om ongewenst of onzeker gedrag te stoppen en te voorkomen.


  • Rust aanbieden: Geef kinderen een plekje om tot rust te komen als ze boos of overstuur zijn, zonder je kindje te isoleren. Dit helpt hen nare prikkels te vermijden en zelfregulatie te bevorderen.


  • Gevoelens verwoorden: Help kinderen hun emoties te benoemen door samen te oefenen. Het verwoorden van gevoelens doorbreekt automatisch handelen en vergroot het bewustzijn van emoties.


  • Samen oplossingen zoeken: Na het kalmeren van je kindje, zoek samen naar oplossingen. Dit biedt ruimte om te reflecteren op gevoelens en begrip te tonen voor elkaar en anderen.


  • In de praktijk situaties nabootsen met rollenspellen: Laat kinderen hun gedrag en emoties oefenen in rollenspellen. Dit helpt hen te begrijpen hoe ze in verschillende situaties met emoties kunnen omgaan.


  • Verfijn je sociale vaardigheden: Moedig het aanleren van 'goede' manieren en rituelen aan. Vaste gewoontes, zoals het uitzwaaien van ouders, helpen bij het uiten van gevoelens en creëren structuur.

"

a black and white photo of a vase

Artikelen van Kids ’n Ko

Alle artikelen lezen
a toy train on a wooden track in a circle
Datum
Dit is de blog titel
a table topped with a tray of cupcakes next to a potted plant
Datum
Dit is de blog titel
a circular picture of a window with the words leux written on it
Datum
Dit is de blog titel